is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Van de goederen, in het Tarief genoemd, doch achter welke niet is uitgedrukt, of de Regten van het Gewigt, het Gefal of de Maat moeten worden betaald, zal die betaling geschieden van de Waarde.

IV.

Van de goederen, in het Tarief in het geheel niet genoemd, zal moeten worden betaald van derzelver waarde, inkomende 3 per cent, en uitgaande 2 per cent.

V-

y an a"e Posten, wefke in dit Tarief zijn aangeslagen, bij zeker getal van Stukken , Maten of Gewigten , zullen de respeaive aangevingen en betalingen van minder of meerder quantiteit, moeten worden gedaan naar advenant van het getal, maat of gewigt, in het Tarief uitgetrokken, even als of zulks bij eiken post was uitgedrukt.

"Van de wareh , die naar de waarde van f- 100 betalen moeten , zullen de Regten naar dezelfde proportie worden geheven.

VI.

Met betrekking tot goederen , aan het Waag-regt onderworpen, en, ten aanzien der Inkomende en Uitgaande Regten bij liet gewigt belast, zal worden in aght genomen liet geen hierna, artikel i5, zal worden bepaald.