is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV.

De belasting op de Waag zal worden betaald naar het bruto gewigt, zonder aftrekking van eenige tarra.

XVI.

Alle Ronde maat subjecte goederen, welke in geene groo-tere hoeveelheid worden ingevoerd, dan waarvan de impost slechts bedragen zoude 5 cents en daar beneden, zullen vrij zijn van de belasting.

XVII.

Zoo voor Waag als Ronde maat zullen voor ééne partij gerekend worden alle goederen van eene natuur, die voor één persoon , ten zelfden tijde , worden aangegeven en in eene massa worden ingevoerd.

Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden geinsereerd en dat alle ministerieele departementen , autoriteiten, kollegien en ambtenaren aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Brussel den 12 Mei des jaars 1819.

WILLEM.

Van wege den Koning.

J. G, de Meij van Streefkerk.