is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TARRA waagregt

INKOMEN. UITGAAN. lAfltfA. RONDEMAAT. AANMERKINGEN.

de 100 pond.

"-i-v.-rrnT' -.ij;j»E2aaa!cs nMBsuet&n sMMmaBi -ni TinrMMiniuim «mm

KAAS (Vervolg).

— inlandsche , (komijn-). De 100

Nederl. p. 25 cents.

—(Vriesciic kanter. De 100 i5 en -j cs. -78 cents.

Nederl. p.

— (vreemde ofuitheemsche). De 100 j 4-o5 c. G7 cents.

V Nederl p S i Dg

KALK. NedVl°°P 3°CenlS' ' CCntS'> I jNederkprnrd.

onceleschte kluitkalk. De roo ƒ"• 2-02 c. 3 cents. \ jl {

Nederl. p. ^

KALMIJN. De 100 5l cents. 20 cents.

Nederl. p. ,0

' q pi p. oj cents. .

KAMFER. 3 rCt' ^ pCt.

KANTEN (van garen of katoen). 10 pCt. 5 pCt. /

— (gouden of zilveren). i5 pCt. J- pCt.

.— (zijden). ® pC'- 5 pf't.

KARKASSEN. 8 PCt- . t PCt-

o r ' 33 cents.

KATOEN (ongesponnen). De 100 bi cents. f. \-bi c.

Nederl. p.

— (gesponnen), zie Ga- t

ren.

KAVIAAR. Het ^c~ 81 cents. 81 cents. 33 cents.

derl. vat. |l

_ - - T .

Kaneel, zie Specerijen. Karsai j, r.ic L-ikens en stuffen van \

Kanon . zie Geschut onder Am- wotle enz.

munitie. Kastanjes._ zie Vruchten. . j

Kinfuren , zie Garen. Katoene doeken cn shawls , zie

Kappers, zie l'ruchten. Lijnwaden. |>

Karabijnen, zie Ammunitie. Katoene garen zie Garen.

Kardarnon , zie Drogerijen. Kasimir. z,e Lakens en Stajjcn

Karet, zie Schildpad. van volle enz.

Karotten , zie Tabak. Kelder-Ilesschen zie 6las.

' chaar ntf HMIT.

7