is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inkomen. uitgaan. TARRA regt. _

, , rondemaat. aanmerkingen,

ue ioo pond.

MATTEN. 3 pCt. 2 pC,t. j

MEEDRANK. HctNc- 64 cents. 3i) cents.

derl. yat.

MEEKRAP:

— Ouberoofde en fijne. De ioo ƒ. 6-07 c. f i-oi c. 5o cents.

Nederl. p. j

— Gemeene. Do ioo f.2>-o^c. 61 cents. 5o cents.

Nederl. p.

— Muilen. De ioo ƒ 1-52 c. 4° cents., 25 cents.

Nederl. p

*— Kiemen. } pCt. verboden.

— Alizari. ij pCt. i pCt. 33 cents.

MENIE. 5 pCt. pCt. 33 cents.

MESSENMAKERS-WERK. iapCt, ; pCt.

MEST-SPECIEN van alle soorten , secreetnüst en straatvuilnis I daaronder begrepen, de haard- | asch alleen uitgezonderd. \ pCt. verboden.

MEUBELEN, MEUBILAIR. iopCt. j pCt. !

MODE-WAREN. io pCt. } pCt. j

NAALDEN. 6 pCt. j j pCt.

I : • I

Magnesie, zie Drogerijen. MatematiscW instrumenten, zie Mirthc, zieDrogerijen. Schoenmakerswerk, onder Hui-

Mandenwerk, zie Tienwerk. Instrumenten. Misdruk, zie Papier. den, vellen, leder.

Manen en staarten van paarden, Medicinaal hout, zi c. Hout. Mitrail, zie Koper. Muziek (gedrukte), zie Boeken.

zie Haar. Meel, zie Granen. Moernagelen, zie Specerijen. Muziekpapier, zie Papier.

Marlij, zie Gaas. Mergel of kalksteen , zie Steen. Molensteen , zie Steen. Muskaatnoten , zie Specerijen.

Marmer, zie Steen. Metaal, zie Koper. Mom- en pijpbanden, zie Uzer. Muscas, zie Drogerijen.

Maroquin, zie Corduaan, onder Metalen spiegels, zie Phijsische *t°S > zie Drogerijen. Mutsen, zie Koussen.

Huiden, vellen, leder. ! instrumenten , orttler Instru- Mosterdaaad, zie Zaad*. Naaigaren , zie Garen.

| Masten, zie Hout. I menten. Mout, zie Granen. j "N aaizijdc, zie Zijde.

Mas tik, zie Drogerijen. j Meubelpapier, zie Papier. Muilen, schoenen, laarzen , zie i Nagelen , zie Specerijen.

9