is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1F i ^^=======a=======saesaa5aaasssaaa

HÏKOME». UITGAAN. TARRA WAAGREGT

^ .00 pond. R0NI>EMAAT- AA»MERKIHGEK.

Mi uraan -iaMB«.T35i!5Bu .

r.WlMB ■BMBBHBir. MHMHBBMn -

ROTTINGEN (bind-). De 100 81 cents. 5i cents.

Nederl. p. 33 ccn,s"

RIJTUIGEN (nieuwe). \ I ' 10 pCt. | pCt.

SAFFER. 1 pCt. 1 pCt. ,,

oó cents.

SAFFLOER. , pCt. 3 pCt. : „

11 33 cents.

SAFFRAAN. Het 20 cents. 20 cents. I /. , I

Nederl. p. /• 2"23 c-

SALPETER. De .00 f. 1-01 c. ƒ. 4-o5r. Vaten 10 pond „8 cents

Nederl. p. nerioonond

SALSAPARELLA. 3 pCt. 2 PCt. P 1

r 1 70 cents.

SCHELLAK. 3 pCt. 2 pCt. ,,

11 33 cents.

SCHELPEN. ipCt. i-pCt. | „ /

oó cents. / De Uitvoer van

SCHILDERIJEN. pCt. I pCt. Schors of Run, on-

5 1- Si oer betaling der nc-

venstaande Keulen,

SCHILDPAD. 3 pCt. y pCt. « word alleen gepermi-

/. I-IÏ. C. ' teerd aan de zeezijde

SCHORS (oncremalcn). 4 pCt. I J-pCt. cnisaandelandjijde V „ 1 \ c 2- r 33 cents verboden, bliivende - (gemalen) of run. b pCt. 1 i pU gj «"ts" ccllter Ja de'n Ko-

SLAGTVEE. ' ' " \ ninS yoor-behouden

_ , I den uitvoer ook aan

Ossen en koeijen. Hetstllk. f.io-ooc. f.ï-5oc. I delandziidelangsze-

Vaarzen. Het Stuk. f. 10 OOC. fo-^5c. I kerecnkeleRantorcn

Hokkclingen. Het stuk. f. 5-oo cents. f tocles,aan > ™>ts be-

KllverC"- Hetstuk. /a-5oc. ! 18 cents. f ^tg'aand»Lginn.0'

Saai , zie Lakens en stoffen van Savonet ballon, zie Zeep. Seriën , zie Lakens en stuffen van Smeltkroezen, zie harderweek.

vollen enz. Schallen enlenen, zie ötcen. I wolleen:. Snaphanen, üt Ammunitie.

Sajet, zie Omen. Schapen, z,z Slagtvee. I Servetgoed , zie Lijnwaden., Snuiftabak, zie Tabak.

e rr ' 7Je A'"""""t</- Schapen vellen, z,e Llu.den, vel- Siamoisen , zie Lijnwaden. Spaanscbe vliegen, zie Drogerijen.

. a leren , zie . tiaee en. len en'.. y Sigaren, zie Tabak. Spaanschc peper, zie Drogerijen.

Siaeo, zie lJrogerijen. Scharen, zit Messemakerswcrh. I Slagzaad , zie Zaad. Spek zie Vleesch

Salammoniae , zie Drogerijen. Schietgeweer , zie Ammunitie. I Sloten, zit Koper, ijzer en staal. Speldenwerk, zie Kant.

Salep , zie Drogerijen. Schijfgaren, zie Omen. Smaragden, zi e Juweelen. Spiegelglazen , zie Glas.

Sassefras, zie Drogerijen. Secreetmist, zie Hiestspeoen. Smeer, zie Lloet. Spiegels en spiegeltjes, zie Kra-

Satijn, zie Zijde. Smeerbotcr, zie Buter. merij

10