is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISKOra. UITGAAN. TARRA. WAAGBEGT R0HI)EMAAT. AASMERKIHGEH.

dc 100 pond.

SLAGTVEE (Vervolg). 1

Varkens, in dc manden mei,

junij, julij. Hetstuk. f. i-5o c. 5o cents.

— in de overige maanden. verboden. 5o cents. ; [

Schapen. Hetstuk. 60 cents. 10 cents.

Lammeren. Hetstuk. 3o cents. 5 cents.

t

SMALT. 1 pCt. 1 pCt. ! 33 cents.

r

SOJA. 3 pCt. 2 pCt.

_ r Ziet verder de Wet

SOUDA. De 100 /.o-io c,/.o-ioc. 33 cents. {op Z«;ep en Fotasch.

Nederl. p.

SOUDA van yarcch gestort en

ter zee ingevoerd. 5 pCt. } pCt.

SPAANSGH GROEN. Dc 100 f. 3-ofc. ƒ 5-o6e, Van de vellen 33 cents.

Nederl. p. 1 o pond per 100

SPAANSCH ZWART. 1 pCt. 1 pCt. p0.1lJ_ 1 33 cents.

SPECERIJEN.

Foelie. 3 pCt. 2 pCt. j• 3,3 { e<

Gember (drooge). De 100 f. 0-61 c. 4° ceilts- 45 cents.

Nederl p.

— (gekonfijte). De 100 ƒ. 6-07 c. ƒ. 3-o4 c. \ 45 cents.

Nederl. p.

Kaneel (Ceijlonsche). liet Ned. f o-3oc. f.o-wc. j ƒ_ c>

pond. 11 1

Spiegels ( metalen ), zie Instru- Staarten en manen van paarden, Stokrijs, li e Hout. Stroop van Punch, z. Gedistclcerd.

menten (Phijsische). _ zie Haar. II Stokviseli. zie Visch. Stroop van Arak. zie Gerlisteleerd-

Spiesglas of antimonic, zie Dro- Staf-ijzer, zie lJ-er. 1 Straatvuilnis zie Mestspeeien. Sublimaat, zie Drogerijen.

gerijen. Star-anijs , z:e Drogerijen.

Sprot, zie Visch. Sterkedranken, 7.ie Qedisteleerd.

Spijkers, zie Koper of ijzer. Sterk-watcr, zie Vitriool-olie.

Staken , zie Hout. Stikzijde, zie Zijde.

Staraetten , zie Lakens en Stuffen Stof van specerijen , tav Specerijen,

van wolUy enz. Stoffen (wollen) enz, zie Lakens. r —v (zijdeo), zip Zijde.