is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAAGHEGT.

TARRA. RONDEMAAT. AAWMEKKINGEN.

IïïKOMEN. UITGA AK. | I de IOO pond.

STEEN:

— ongebakken hardsteen,

/.arken ftianncren blokken, vloersteen enz. 6 pCt. pCt.

— molensteen. 3 pCt. 5 p(.t.

— slijp-en wetsteen. 6 pCt. j p(-t. 'j I

— gepolijst of geheel-

houwd marmer. 10 pCt. j pC .

marmeren standbeelden. j pGt. , p t ■ 1

— schaliën en leijen (Eu-

gelsche). De 1000 y5 cents. t5 cents,

stuks.

— — (rhijnsch koeverdak), en alle andere leijen behalven de

Engelsche. De 1000 f- i-ooc, cents.

stuks. [

— tufsteen (ongemalen). De 100 ?. cents. <4 cents.

Nederl. p.

— — (gemalen, gebroken , geslagen of zoogenaamde fijne steen, DeioooNed.

trasof tufsteen of ciment. De 100 81 cents. 8 cents. I p a3 c,

Nederl. p.

— kalksteen , blaauw of j pCt.

wit. verboden.

— vuursteenen en knikkers. 3 pCt. 1 pCt. , I

1