is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waagbegt

f T A R Pi A rondemaat. aanmerkingen.

inkomen» uitgaan. iahua. ^ ^

7-gfirtfr^iapfttiirff- wb«*^si !•■■■' #" 1iv" n "-ia

VRUCHTEN (Vervolg). ——.

Gedroogde vruchten : |

,T.. p. cT Vaten, IO poml 45 cents,

— Vijgen. De 100 51 cents, oi cents. pcrIOopönd.

Nederl. p.

— Dadels. 3 pCt, 2 pCt. 33 ceills-

Vaten, \i pond

— Pruimen en pruimedanten' Deioo ^5 cents. r 5 cents. -Vaten °2o'pond 33 cents.

Nederl. p. I > per 100 pond. re cents.

— Krenten. De 100 f.\-o\c. 8l cents. < Zakken, i5 pond ^

Nederl. p. ( per 100 pond.

— Rozijnen (spa.msche in I , t«;

korven). ; De korf. 3o cents. 20 cents. | CCn,

— — (alle andere). ! De 100 4° cents. 3o cents. j 4 ccn s'

Nederl. p. 1 ,r

— Korent-rozijn. De 100 4° cents. oo cents. I cen s'

Nederl. p.

■— Appelen, peren en an- «q ,

dere boomvruchten. 3 pCt. pCt. [

Ingemaakte vruchten , in brandewijn of stroop. 5 pCt. j- pCt I Vruchten, gezouten of in pekel:

liet Ne- I

— — Olijven. derl. vat. 92 cents. a3 cents. I

— — Limoenen, als boven.1 23 cents. 14 cents.

— — Kappers. als boven. 4^ eents. 4^ cents.

WALVISCHBA ARDEN, ingebragt met schepen van de I

visscherij dezer landen. Vrij. 2 pCt. j (C"*S'

Waardenhout of willigenhout, zie Wcedasch , zie Asschen. j

Hout. Weitasschen, zie Krarnerij. ||

Wagenschot, zie Hout. Wrcrkhout (fijn) , zie Hout.

YValrustanden, zie Tanden. YVerkluigen en gereedschappen, j i

Walvischtraan , zie Traan. . zie Instrumenten of Gereed-

Wralvischtuig en gereedschap, zie schappen.

f'ischivant. Willigen of waardenhout, zie

Wanten, zie Koussen , mutsen Hout. .

enz. Wolkaarden . zie Kaarden.

Wapenen, zie Ammunitie. Worst, zie Vleesch. j