is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

°. 3 O.) WE T van den igden Mei i8ig , houdende rectificatie der grensscheiding UtSsclien de Provinciën holland ( noordelijk gedeelte ) en utrecht.

Wit WILLEM, bii de gratie Gods, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of liooren lezen , salut! doen te weten :

Alzoo Wij in overweging hebben genomen , dat, ingevolge art. 5 der Grondwet, dc meer juiste bepalingen, welke nader, omtrent de grensscheidingen der Provinciën onder] iug, nocdig en dienstig mogten worden geoordeeld , bij epnewet zullen geregeld worden , met in achtneming , zoo wel van de belangen der ingezetenen , als van het gerijf der algewpenc administratie , en daar het Ons is geblqkon , dat uit dj;on hoofde doelmatige veranderingen kunnen worden daargegteld , in de grenzen , l.upsclicn de Provincie van Holland, (noordelijk gedeelte) en de Provincie van Ulrcclit.