is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging mogt vorderen y zullen de kosten derzelve voor zijne rekening komen, wanneer het excedent of vermis een Vijftigste of meerder bedraagt.

Art. 24.

Behalve de kosten van weging, art. 21 en 23 vermeld, mitsgaders de kosten van weging bij uitvoer naar buiten 'slaiids,of bij invoer in het publiek entrepot, zal, wegens het fictief entrepot, niets hoegenaamd worden betaald.

Art. 25.

De rafinadeur zal, onverminderd de bevoegdheid, hem bij art. 9 gegeven tot inslag van ruwe suiker in fictief entrepot, wanneer hij suiker inslaat, mils in eene hoeveelheid van 5oo Nederlandsche ponden of meerder , tot betaling van den verschuldigden impost, een crediet van zes maanden hebben, en zulks zonder onderscheid of de inslag geschiede bij invoer uit zëe, uit een publiek entrepot, uit het fictief entrepot van eeueu anderen, of uit zijn eigen fictief entrepot.

Art. 26.

In het laatste geval, dat is, bij uitslag uit zijn eigen fictief entrepot, zal dezelve gedekt moeten zijn dooi' het bewijs, dat hij, wegens de uitgeslagene hoeveelheid, op zijne crediet-rekening is gedebiteerd.

Art. 27.

Wanneer de rafinadeur eenige der suikers, voor welke