is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teit ^ zullen de dikwijls gemelde depots door de ambtenaren kunnen worden gesequestreerd, zoo als de provisionele sequestratie insgelijks zal plaats hebben , wanneer de verificatie, bij het ontdekken van dö depots, niet onmiddellijk kan volgen.

Art. 45.

Die genen , welke, gedurende de eerste 28 dagen na dat deze wet in hunne gemeente executoir zal zijn , suiker of fijne siroop, anders dan direct van buiten 'slands, mogten inslaan, zullen dezen inslag kunnen dekken met een biljet, eigenhandig geteekend door den genen , welke hun de suiker of fijne siroop heeft afgeleverd , bekrachtigd door den ambtenaar, ten wiens kantore de afleveraar de aangifte van de suiker of fijne siroop gedaan heeft, welke bij hein voorhanden is.

Art. 46.

Die genen, welke, gedurende even gemelde acht—entwintig dagen, bij den uitslag van suiker of fijne siroop, tevens vex-langen van de hun opgelegde verpligtingen ten aanzien van den uitslag te worden ontheven , zullen denzei ven kunnen dekken met een bewijs, dat de kooper eene suppletoire aangifte heeft gedaan , wegens het gene aan hem is uitgeslagen.

Art. 47*

Na den verloop van 28 dagen , zal de rekening, wegens alle de aangegevene en bevondene suiker en fij'ne siroop, bet zij dezelve al dan niet is geverifieerd , aan den belanghebbenden worden uitgereikt.