is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8.) Glanzsrs en kalanders.

g.) Garen-, katoen- en linnenbleekers.

10.) Touwslagers van scheeps en ander zwaar touw¬

werk.

11.) Hoedemakers. &

12.) Penseelmakers.

13.) Schrijfpennenbereiders.

14.) Mom-aangezigt- of maikermakers.

15.) Snaremakers.

x6.) Leerloijers, leertouwers, leder- en vellenbereiders.

17.) Laarzen-schaftemakers.

18.) Yelleblooters.

19.) Zeem-lederbereiders.

20.) Parkementmakers.

Voor zoo verre de, onder n° 16 tot 20 hier boven genoemde patentpligtigen , looikuipen gebruiken, zullen zij , wegens ieder vijftal derzelver nogeen regt van 4 gulden tot 8 gulden verschuif digd zijn, zoo nogthans, dat de van dezelve gevorderde regten nimmer zullen kunnen te boven gaan die, welke voor de i"!c klasse van het tariefc zijn bepaald.

ji.) Uurwerlsplatemakers,