is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo zij met 5oo werkl. of meerder' arbeiden, ie klasse;

" " " 400 ,o1 beneden 5oo werkl. arb. »

" " " 3o° » » 400 » » 3« »

M " " MO '• » 3oo .. » 4« „

" " " >4° » >» 200 »> .. 5' „

" " " 100 » » 140 >. >» 6' »

" " " 7° " » ioo »> n „

" " " 5o » » y0 „ „ g« „

" " " . 3a » )> 5o » » ge „

" " " » 21 » ,» 32 » »> 10' »

» » » 14» » 21» » 11 • »

9 " " 14 » » 12' „

6 " » 9 » i3' ..

" " " 3 1. » 6 » » ,4' „

" " " 1 » >» 3 » i5« „

Alleen arbeidende, voor zoo verre zij niet zijn opgenoemd onder de bij art. 3 dezer wet vrijgestelden „