is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL IS0 2.

Branders, brouwers en azijnmakers. { De regten , door dezelve verschuldigd , te berekenen volgens tarief litt." A.)

Het patenfregt, verschuldigd door de navolgende personen , zal worden geregeld , in evenredigheid van de hoeveelheid der , door dezelve vervaardigde , waren of voorwerpen , of van die der daartoe gebezigde grondstoffen, in het jaar, het welk dat, waarin de beschrijving geschiedt, onmiddelijk voorafgaat.

i° Branders, jenever, moutwijn of brandewijn stokende.

Zoo de hoeveelheid van het beslag of de grondstof, door hen in een jaar gemaakt of gebezigd , bedraagt:

klasse.

55,ooo vaten of meer ie.

42,000 >1 tot beneden 55,000

32 ,000 » » » 3c.

a5,ooo » „ » 32,ooo 4e«

19,000 » » » 25,000 5e.

14)Ooo j) » j, 19,000 6".

10,000 » » » 14,000 7°.

7,5OO » » » 10,000 8".

5,5oo » » » 7,500 g®.

4,000 » » » 5,5oo ioe.

3,000 >> » » 4)000 11°.

2,000 * » » 3,000 12®.

1,000 » i) » 2,000 i3*. Beneden 1000 vate* -14®,