is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3° Rozijn-, vrucht en kunst-azijnmakers.

In gebruik hèbbende :

klasse.

i5 paar tweelings kuipen of meer 6e

12 " » » tot beneden i5 7"=

9 " " n » » 128*

G » J> n j» ï» 9 9"

4 » » » » » c 10' 3 » » » j jE

2 » » » pi

I » » » jie

De patentpligtigen , in deze tabel opgenoemd , zul!->n , wegens den verkoop der voorwerpen, in hunne fabrieken vervaardigd, geen afzonderlijk r'egt verschuldigd zijn, dan voor zoo verre die verkoop door hen in het klein geschiedt, in welk geval zij zich ook tevens als winkeliers , slijters , of tappers zullen beboeren aan te geven.