is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL N° ii.

Beheerders, opzigters, boekhouders, zaakwaarnemers , kommiesen , klerken enz. (De regten, door

dezelve verschuldig, te berekenen volgens tarief

lilt. A-J

De Regten verschuldigd door:

Beheerders van de, in tabel n® 9, vermelde en andere genootschappen van handelfabrieken, zeevaart, reederij, vischerij, verzekeringen enz.

Bestuurders van onderlinge brand- en andere waarborgmaatschappijen , van maatschappijen van lijftogt, van contracten van overleving en andere dergelijke:

Beheerders en zaakwaarnemers:

Rentmeesters en opzigters van goederen, aan bijzondere personen of aan boedels , fondsen of kassen behoorende:

Bestuurders en opzieners van mijnwerken, veengraverijen , fabrieken , beleenbanken er.z., onverschillig of dezelve aan bijzondere personen of aan gemeenten of gestichten behooren:

Opzieners van werken:

Boekhouders en andere kantoorbedien Jen:

En alle andere soortgelijke personen, niet elders in deze wet opgenoemd, of als mededeelgenoten in de