is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klasse.

onmiddellijk van buiten 's Lands, 's Rijks volkplantingen hieronder begrepen, ter zee of langs de stroomen of ook te lande,

voor eigene rekening, of in betaling ontvangen of derwaarts verzenden, met uitzondering nogtans van dezulke , welke alleen stokvisch en levertraan of zout, over zee, of pijpaarde, potasch, weedasch, of wijnen , langs de rivieren oj le lande ,

ontvangen x tot 2.

j. Zoodanige kooplieden , als welke , in voegen vermeld, de goederen, waarin zij bandelen , wel van buiten 'sLands of van de koloniën ontvangen of derwaarts verzenden,

doch niet bij geheele scheepsladingen of grootepartijen, zoo mede de genen, welke begrepen zijn onder de uitzonderingen ,

hier voren op n° 3 gemaakt 2 — 5.

5. Zoodanige kooplieden, als welke de voorwerpen van hunnen handel niet onmiddellijk van buiten 's Lands of de koloniën ontvangen, of derwaarts verzenden, maar daarin hier te Lande, in het groot, handelen , het zij zij die voorwerpen in de fust of emballagie, waarin dezelve liet eerst in den handel gebragt worden, of ook anderzins, bij groote partij en, /«-of verkoopen. 3— 6«

G. Zoodanige kooplieden of handeldrijvende personen, als welke, noch tot de hier