is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. klasse,

boven onder n° 3 tot 5 omschrevene, noch

tot de winkeliers, grossiers in wijnen, droogisten, kooplieden in effecten of andere , Lij de wet afzonderlijk genoemde , handeldrijvende of nering doende personen

behooren _ .„t i

7 tot i a.

7. Kooplieden of knmmissionairs in openbare effecten, obligaiien en fondsen ,.. . t

8. Reeders van schepen , reederij - handel drijvende of schepen ter koopvaardij uitrustende » /

1 — 4«

9. Reeders en uitrusters van schepen, bestemd om te worden verhuurd of om daarmede op vracht te varen g

. 10. Reeders of uitrusters van schepen voor de

haring-zoutevisch- of walvisch visscherij. 4 IO

x 1. Reeders of uitrusters van kleine visschers

vaartuigen 10—13.

12. Geld wisselaars g I]

13. Assuradeurs , in welke betrekking ook anders eenig patentregt voldoende. ... 3

i4- Kassiers „

2 7'

x5. Zoodanige kommissionairs of kommissiehanaelaars , als aan welke koopmanschappen , bij eene of meerdere volle scheepsladingen , of anders bij groote

i3

■w