is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klasse.

partijen, van builen 's Lands, de volksplantingen hier onder begrepen, te water oi te lande worden toegezonden , ten einde dezelve, tegen genot van provisie, te( verkoopen of te verzenden of welke als boven , voor rekening van in- of buitenlanders , goederen inkoopen en dezelve naar builen 's Lands verzenden ,

expediteurs , factoors i tot 3.

16. Zoodanige kommissionairs of kommissiehandelaars , als welke, even gelijk de voorgaande, koopwaren ontvangen of inkoopen, om dezelve, even gelijk die, te verkoopen ofte verzenden, maar zulks niet bij groote partijen, expediteurs ,

factoors 3 — 6.

17. Kommissionairs of kommissie- handelaars, welke zich, bij het uitvoeren van binnenlandsche kommissiën , bepalen ,

expediteurs, factoors 6— 12.

x 8. Ondernemers van wagen- en karrenvrachten , tot vervoer van koopwaren.. .. 5 — 12.

19. Makelaars van roerende en onroerende goederen, effecten , koopmanschappen,

wissels of verzekeringen, scheeps-makelaars, makelaars, scheepstolken, cargadoors, scheepsbevrachters, pondgaarders, konvooiloopers 2 — 11,

30, Ondernemers van openbaie veikoopingen,