is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klasse.

en van leverantie va:i allerlei stofF'*n en voorwerpen ; aannemers van krijgs- en legertransporten en alle andere itotn.

29- Houders van banken van leening , en

beleenders op losse goederen 2— 10.

30. Klein-pandjeshouders , inbrengers in de banken van leening of lombarden 8 — i3-

31. Houders van huur- en verhuur- en aan wijzings-kantoren, besteders van bedienden , dienstboden , verhuurders en wervers van matrozen 6 — 14.

Zi- Artsen, officieren van gezondheid, wond-

heelers , vroedmeesters 4—xo.

33. üog-, tand-en breukmeesters, ledezetters- 5 — 12.

04. Artsenijmengers, chimisten, herboristen,

o! zij , welke geneeskrachtige kruiden kweeken, dezelve verzamelen en tevens bereiden ; alsmede droogisten en vervvwaren-verkoopeis , welke niet in het '

groot handelen 4—ta.

De droogisten enz., die in het groot kandelen, of ook anderen handel doen,

behooren daarvoor als kooplieden aangeslagen te worden.

35. Yee-artsen , paarden- en beesten doctors. 7 — 10, En zal dit beroep, met dat van hoef-