is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL i5.

Ondernemers, directeurs en kommissarissen van spelen , vertooningen, en vermakelijkheden.

S i-

Het patentregt, te voldoen door cJe ondernemers, beheerders of kommissarissen voor het geven , houden , vertoonen of besturen van schouw- en dansspelen , muzijk-, dans- en maskerade-partijen , en alle andere , in deze tabel omschrevene , spelen , partijen en tooneelen , zal, voor zoo verre de gezegde spelen enz., plaats hebben in zoodanige vaste gebouwen , als tot liet houden van dezelve zijn irigerigt , en onder den naam van schouwburgen bekend zijn, worden bepaald , als volgt :

Voor ieder gegeven wordend spel, partij of vertooning van het geen hetzelve , zonder aftrek van onkosten , zoude kunnen opbrengen , bijaldien al de plaatsen, welke de zaal bevat, tot de verschillende, bij de bekendmakingen vastgestelde , prijzen waren bezet, zoo nogtans, dat, wegens, ieder spel of vertooning , voor inteekening prijs ( abonnement courant) gegeven wordende een derde zal kunnen worden afgetrokken ; alles zonder onderscheid of de voorschrevene spelen en veertooningen .voer rekening van gezegde ondernemers, beheerders^n