is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wordt door inteekening verstaan, alle verbmdtenis tot liet betalen van eene, vooraf bepaalde, som, of van een zeker aandeel in de te makene onkosten enz., onverschillig of dezelve voor ééne of meerdere partijen tevens wordt aangegaan.

b. Ingevalle het intree - geld , zonder voorafgaande inleekening, wordt betaald:

In gemeenten van den:

ic* rang. cn 3en 4en ^<n cri rang. rang.

Yoor ieder partij , spel of vertooning.

Wanneer de prijzen der plaatsen gesteld zijn op.

ƒ 3-: en daarboven ƒ 18-00 ƒ 16-00 ƒ l3-oo

- 2-00 tot beneden ƒ 3-oo - 11-00 - 10-00 - 8-00

- i-5o )> » - 2-00 - 7-00 - 6-00 - 5-oo _ 1-00 » » - *1-50 - 4"5O - 4"00 ~ 3"°°

- O-50 )> » — ï-00 - 2-5O - 2-20 - IJ _ 0-3o » » - o-5o - 2-00 - 1-80 - 1-4°

Beneden de 3o cents . . . . - 1-25 - 1-10 - °'9°