is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In gemeenten van den :

iea rang, 2"» en 3en ^ca 5en e„ rang. 6en rang.

Voor eiken dag, waarop de spelen of vertooningen plaats hebben.

Zoo de prijzen der voornaamste zitplaatsen bedragen :

ƒ 3,oo en daarboven ƒ 2,00 ƒ 1,80 ƒ i/ta

- 2,00 tot beneden f 3,00 - 1,20 - 1,10 - 0,85

- I,5o )> M — 2,00 - 0,80 - 0,J0 - 0,55

- 1,00 » » i,5o - o,5o - o,45 - o,35

- o,5o » » 1,00 - o,3o - 0,25 - 0,20

- o,3o » » _ o,5o - 0,20 - o,i 5 - 0,12 Beneden 3o cents - 0,12 -0,10 - o,8

Wegens Iedere /«"/«/^zitplaatsen, welke de zaal of tent bevat, de gebrokene twintig tallen voor geheele te nemen*

Zullende evenwel de som der regten nimmer morgen dalen beneden die, welke voor dezelve spelen en vertooningen in de gevallen, liier na onder b vermeld, is Lepaald.