is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen zich een stel van die onderdeelen moeten aanschaffen, bestaande uit de volgende'stukken, te weten:

Eén stuk van 500, één van 200 , twee van 100 wigtjes, dat ïs, stukken van 5 Nederlandsche oneen, of van een half Nederlandsch pond, van twee en van één Nederlandsch once.

Eén stuk van 50, één van 20, twee van 10 Nederlandscfle Wigtjes, dat is, stukken van 5 Nederlandsche looden of een half once, van 2 looden en van één lood»

Eén stuk van 5 Nederlandsche wigtjes of een halflood, één van twee, en drie van één wigtje, of twee van twee , en één van één wigtje.

Alle welke stukken te zamen het gewigt uitmaken van 1000 Nederlandsche wigtjes, of van 100 looden, ofvan 10 oneen, tiat is, van een Nederlandsch pond; blijvende het niet te min aan een ieder vrij, zich zoo vele afzonderlijke onderdeelen annteschaffen , of ook veelvouden, uit meerdere eenheden dan hier' gemeld is, bestaande, als hij zal verkiezen. »

10. Al de gemelde onderdeelen des Nederlandschen ponds zullen naar verkiezing van die, welke zich dezelve aanschaffen of dezelfde gedaante hebben als het koperen Nederlandsche pond, met eenen knop voorzien, of de gedaante van langwerpige blokjes eenigzins aan de hoeken afgerond om slijfagie te vermijden, of ook de gedaante van pijl - gewigt, doch allezins glad en zonder overtollig bijwerk , welk gewigt als dan za! toestaan uit de volgende kommetjes , of holle in elkander sluitende stukjes, te weten:

Ag. t stuk