is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Stuks van 5 \ ƒ \ ( 5Y

1 duizendste 1 4 v 1 2 1 1 xl5 1 van een ï sl

F gedeelte van] ! ) I

\ö / 1 )korrel, 1) railhgrammes.

1 " " /i • * \ lo°' ƒ \ l

/ het wigtje ,1.1 . I I I 1 f ^5 I of ■ | It

1 35 " 1 icic is * f 1 f 1

I „ „ I ) \ rês J V l>

Latende liet aan een ider, die in zijnen handel, nering of bedrijf, het wigtje en deszelfs onderdeden tot. het duizendste van het wigtje (de milligramme) moet ge&rüiken, vrij, om, behalve dit stel, het welk hij verpligt is te bezitten, zoo vele van iedere soort van onderdeden, of zoo vele veelvouden van iedere soort zich aan te schaffen, als hij zal begeeren, mits hetgeen bij art. 8 van de onderdeden van het pond gezegd is, ook voor die van het wigtje , in hetoog houdende, en met uitzondering van het geen omtrent het medicinad gewigt bepaald mogt worden.

i7. Juweliers, en alle die in edele gesteenten handel drijven, zullen voortaan hunne waren niet meer mogen wegen met of aankondigen in het tot nu toe in gebruik zijnde zoogenaamd karaatwigt, hetwelk naar inhoud van art. 2 der wet van 21 augustus 1816, op het tijdstip van het invoeren der nieuwe gewigten wordt afgeschaft en verboden: maar zij zullen tot eenheid „van hun gewigt gebruiken hetNederlandsche wigtje ( gramme ),toi onderdeden de duizendste daarvan, en tot veelvouden de veelvouden van het wigtje.

18. De essaijeurs zullen voortaan niet meer in hunne essaijen gebruiken iet tet nu toe in gebruik zijnde zoogenaamd «ssai- gewigt, dat insgelijks naar inhoud van art. 3 der wet

van