is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derd. Kooplieden, kassiers, speciehandelaari en alle kantore» daar geld ontvangen en uitgegeven wordt, zullen vermogen koperen stukken te gebruiken, welke ieder het gewigt zullen hebben dat een vollen zak rijks munten moet houden, welke gewigten door Ons of Onzentwege nader zullen worden bepaald.

22. Omtrent het medicinaal gewigt zal nader door Ons worden gedisponeerd.

23. De oorspronkelijke standaarts van de veelvouden en onderdeden van het Nederlandsche pond, in deze vermeld, zullen door ccne commissie uit de eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut worden geverifieerd en geijkt. Na die oorspronkelijken zullen standaarts van den tweeden rang voor de ministeriële departementen , de provinciale Staten , die dezelve behoeven, het Instituut en de Koninklijke Akademie der wetenschappen, te Brussel worden vervaardigd, geverifieerd en geijkt; alles op denzelfden voet, als bij ons besluit van den 6den maart 1819 (staatsblad n®. 8), wegens de originele standaarts van de Nederlandsche elle en het Nederlandsche pond is bepaald geworden.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, het welk in het staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven te Laken, den 8sten juni des jaars 1819, het zesd.t Onzer regering,

WILLEM.

Van wegje den Koning, J. G, BS MEIJ VAN STR.E£rKE£K,