is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N38.) BESLUIT wan den \\den 'juni 1819, waarbij wordt gearreüeerd het reglement , aanwijzende den loop der liniën van toezigt, welke, in applicatie der wet van den \iden ?/;«' iSrp, hel vrije van het onvrije territoir af zullen scheiden.

. > . _ -

\\£ij WILLEM, bij de gratie Cous, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , ÖrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz. _

Gelet op artikel 213, 214, 21$, 2i5, 217 en 218 der wet van den I2den mei 1819 .^-staatsblad n°. 20), op den ophef van de In- en Uitgaande Regten en Accijnsen;

Op het rapport van Onzen Staatsraad, Directeur-Generaal der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen;

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, met intrekking van Ons besiuit van den pden november 1816. wap"bij is vastgesteld het reglement, aanwijzende den loop dei* liniën van toezigt, welke, langs de zeekusten , in de moniden der zeegaten, op de boveu-ri vieren cn aan de landzijde van liet Koningrijk, in toepassing der wet vail

A tferf