is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Va:i daar, langs den zeedijk, voorbij Nieuw - Bildzijl, tot aan Holwerd; en verder, langs den zeedijk, voorbij de dorpen iVierw.n , Ptesens en Oostmahorn, tot aan Ezvtnazijl.

Van daar, langs den zeedijk, tot aan Dokkummer-nieuwe-zijli wijders, langs den zeedijk, tot aan Munnikenijl; verder, langs den zei ven , tot aan Kommerzijl; als dan, langs het Zijldiep of botsgat, tot aan de rivier de Hunse; van dit punt * ineens regte lijn, kruisende genoemde rivier, over, op het Zijldiepje of de rijte van da Oude Houwerzijl; en vervolgens, langs cleze ,. tot aan den zeedijk , daar waar weleer die zijl was.

Van daar, langs den zeedijk, naar en tot aan Zóltkamp; verder, langs den zeedijk, voorbij Zóltkamp, Vierhuizen, Pietersburen , fVestèrnieland, IVarffiim en Usquert, tot aan het oostelijk uiteinde der Uithuizen' buitendijks landen , aan den weg welke , onder den naam van Ileveswal, naar Uithuizen en de Meden leidt; voorts, langs dezen weg, tot aan den Oudendijk; en vervolgens , langs gezegden Oudendijk. oostwaarts, tot aan het boerenhuis bewoond door Jacob Lulofs l.nhoom op den Hoorn.

Van daar, in eene regte lijn, op liet huis bewoond door Evert Alles Idema , bewesten het dorp Godlinse; van dat huis in eene regte lijn, op het huis genaamd Grevinga; wijders, in eer.e regte lijn, ten oosten langs het dorp Leennens, op den Pelmolen , in gebruik bij Hendrik Frederiks Fos , benoorden het dorp Oostenvijtwerd; van dezen molen, in eene regte lijn, tot aan den Heeren - of zoogenaamden Damster-wég, daar waar deze het naast aan gemelden molen loopt; verder, langs dezen weg , tot daar waar hij het naast aan het huis , genaamd Batenborg, loopt; vervolgens, in eene regte lijn, tot aan dit huis; en van daar, in eene regte lijn, op den pelmolen , behoorende aan Hiebel Cornelis en staande ten oosten de stad 4ppingadam , aan h»c Trekdiep van die stad naar Delfzijl.

B 3 Van