is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder, in ccne ragte lijn, op den zoogenaamden JV.denknit, aan den grooten weg van Aalten naar Ziholde.

Van daar, langs dezen grooten weg, loopende over de Grievinkbrug, gelegen over de b>jek de Slinge , tot daar waar de wegen van Farseveld en Zilvolde naar Aalt en zich vereenigen , bij de boerenwoning van Ebbers, (de ten noorden van eerstgemelden weg gelegene woningen van de Bor.ge en Ebbcrs in het onvrije territoir opnemende); en voorts, langs den grooten weg naar Farseveld, tot aan de woning van G. Mcssink, nabij dit dorp, (de ten noorden van dezen weg gelegen woning van de Krieger , het huis genaamd het Haverveld, de woningen van de JVcver , Balling , Lammen en Meine , het huis de Dwelgraaf, en dat genaamd de Koop, desgelijks in het onvrije territoir opnemende.)

Van daar, in eene regte lijn, op den Farseveldschen-Molcn; van dezen molen, in eene regte lijn, op het huis genaamd de. Twente, gelegen aan dan grooten weg naar Terborg; voorts, langs dezen grooten weg, tot san het huis, de Heidekamp geheten, (de ten noorden van denzelven weg gelegene huizen de Knutte en Halfwegen, in het onvrije territoir opnemende); en wijders, van het gezegde huis de Heidekamp, in eene regte lijn, op de Olieslagerij van Deurvorst, bewoond door Jf- oiiter van Dillen, en gelegen aan den grooten weg van Terborg naar Doetinchem, (de huizen de Haze brink, het loomtje, Boentnk, Levtje en de Akkerman , niede in het onvrije territoir opnemende).

\au daar, in eene regte lijn , kruisende gemelden grooten weg van Terborg naar Doetinchem, op het huis van de weduwe Visch, staande, ter regtar zijde, aan den grooten weg van Terborg naar Etten, zoodanig dat het stadje Terborg in het otnr/je territoir valt; en vaa dat huis, langs laatstgemeldeii

groo-