is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het huis van Pieter Jansen, gelegen aaji Jen grooten wej van U'tkl naar Keppel.

Van daar, in eene regte lijn, kruisende gezegden grooten weg van ffehl naar Keppel, op het huis van Hendrik Kraaivanger; van dit huis, in eene regte lijn, op den hof van Hendrik van Kalen , gelegen aan den grooten weg van IVehl naar Didam; en langs dezen weg, tot aan het huis van Hendrik Willink,-staande aan de zoogenaamde Leigraaf, (de ten noordwesten van denzelven weg gelegene huizen van Reindert Koster, Hendrik Kaal en Barend Hoen , in het onvrije territoir opnemende).

Van daar, in eene regte lijn, op de boerenwoning j van Hendrik Blom; van deze, in eene regte lijn , op die van Jan Jansen; van de boerenwoning van Jan Jansen, in eene regte lijn, op die van Bolk; van deze, in eene regte lijn, op de boerenwoning van Jan Hendrik JVolf; van laatstgemelde , in eene regte lijn, op die van Dries Jansen; en voorts, van deze, in eene regte lijn, op die van Jan Lucas, staande beoosten den grooten weg van Doesburg naar Didam.

Van de boerenwoning van Jan Lucas, in eene regte lijn, kruisende den gezegden grooten weg, op de boerenwoning genaamd de Hoogekamp; van deze, in eene regte lijn , op die van Jan Steintjes; van deze laatste, in eene regte lijn, op die genaamd de Hoclepas ; en wijders, in eene regte lijn, ©p de boerenwoning van Gerrit Berendsen.

Van daar, in eene regte lijn, op het huis Friesik genaamd, bewoond door Hendrik Poerstal; van hetzelve, in eene regte lijn, op dat van Jan Jansen; van dit, in eene regte lijn , op het huis van Nol Sweers , staande aan den noordhoek van het Manhorster bosch; van het huis van Nol S uiers, in £«iae regte lijn, op dat van Jat» G?rr':sen van dit, in eene

ra.;-