is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de uitwateringen van den ouden Rijn met Candia, in het onvrije territoir blijven.

Van daar, m eene regte lijn , dwars over de rivier den Rijn, op het, aan haren anderen of linker- oever staande huis, de scheipekamp geheten,- verder, langs gemelde rivier, opwaarts, tot aan het huis genaamd de peppelgraaf; van dit huls, langs den weg, leidende dwars over den Doorncnburgsehen bandijk en genaamd de gemeene straat, tot aan het huis delVoerd, staande aan het zoogenaamde IVillemijns veldje , de ten westen van denzelven weg gelegene woningen van Jan Groene en Dirk Uilenbt oek , de weterings - brug en den huize Slangenburg, in het envrije territoir opnemende); en voorts, van het genoemde hui* de fVoerd, in eene regte lijn , op den Doomenhurgschenmolen. (het huis van den molenaar «lede in het onvrije territoir op^ nemende.)

Vandaar, in eene regte lijn, op het huis Limbeek, staafde aan den voet van den Gentschen bandijk; van hetzelve, dwars over dezen f.andijk , tot ann deszelfs buiten-kruin of zuidelijke zijde ; verders ■> langs gezegde buitenkruin of zuidelijke zijde van dezen dijk, zoodat de weg over denzelven , in het vrije territoir blijfc, doch , de tusschen de rivier de Waal en gemelden Bandijk gelegene ■waarden •, in het onvrije territoir Worden gelaten, tot aan het huis de Stelt, aan den opweg van den JVaalschen bandijk , aan den regter oever van de rivier de IVaal gelegd ; van het voormelde huis deStelt, in eene regte lijn, kruisende de rivier de waal, op het huis van Gerardus Gruntjes slaande aan de Qoische sluis, aan den linker oever van gezegde rivier,- van dit huis, in eene regte lijn, op het zoogenaamde huis van de kinderen de Ridder; en van d;c laatste huis , in eene regte lijn, tot aan den grooten weg van Nijmegen naar Mook, aan het noord - einde van het gehucht St. Jmie.

Vandaar, langs gemelde;) grooten weg, tot aan den Bandijk,

0'iy-