is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

••enct; ais Jan, langs dezen weg, tot aan dit gehucht; en vóórts, langs denzelfden weg, loopende door het gehucht Crawé, toe aan de kapel van Bial.

Van daar, langs den weg genaamd le Tier, tot tusschen laatstgenoemde kapel en het gehucht Bial, alwaar deze weg in aanraking komt met den weg van Couve ; vervolgens, langs den weg van Couve, loopende door het gehucht van dien naam , tot daaf waar hij uitkomt op den weg van Au bel naar Clermont, bij de hofstede Pirenne ; wijders, langs laatstgemelden weg, tot aan het dorp Clermont; en voorts, van dit dorp, langs den ouden weg van de-brug, tot aan den straatweg van Luik naar Akc-n.

Van daar, in eene regte lijn, op het kasteel van Ilcrve; vaa dit kasteel, in eene regte lijn, op de kapel van Haloux, achter Limburg; van deze kapel, langs den grooten weg, genaamd de oude weg van Spa, loopende door het dorp Süristère , tot aan den molen van Jalhay; van dezen molen, in eene regte lijn, op het dorp Royon-prez; van het dorp Royon-prez , langs den weg loopende door het dorp Autige, naar en tot aan het dorp le Sart; cn van dit dorp , langs den weg naar en tot aan dat van Foyatix,

Van daar, in eene regte lijn, door de heide, tot daar waaide weg van Stavelot en die van Malmedy naar Spa zich vereenigen, bij de zoogenaamde baraques; en wijders, langs den weg naai- Stavelot, loopende door het dorp la Neuville, tót aart de stad Stavelot voormeld.

Van daar, langs den weg naar en tot aan het dorp Soumagne van hetzelve, lairs dien nrar en tot aan dat van JVanrangrds. van dit, langs den weg naar en tot aan het dorp JVane; voorts langs die naar en tot aan het dorp Lespincux ; van dit dorp , langs den weg naar en tot aan dat van Thigeouvillè; en van het laatstgemelde, langs den weg naar en tot aan het dorp Grand Iialleux.

Van daar, langs de rivier de Saline, zuidwaarts, tot aan de Stad /iel Saint; verder, langs dezelve rivier, tot aau het dorp

C Saint