is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ku-enmoien, staande bij het dorp Moorsetle, welk dorp in tiet. vrije territoir blijft.

Van daar , langs.. den weg naar Tperen , kruisende den grooten weg van Urugge naar Meenen . tot aan het gehucht Kcsclberg; verder langs denzelven weg, tot aan de herberg de vijf wegen , Qt>s, cinq Chemins) , daar waar de weg van Dadizeele dezen weg kruist .■ en wijders . langs gemelden weg van Dadizeele , tot aan het gehucht Artoish'oek.

Van daar langs den weg leidende naar en tot aan de barrière van Ghelu.ve , op den grooten weg van Meenen naar Tperen , l?tond.e het dorp Gheluwe links en in het onvrije territoir ,• voorts , noordwest»aarts , langs dezen grooten weg, tot aan den Coulenberg; wijders, langs den weg naar en tot aan de zoogenaamde Oude Cruijs Eecke; vervolgens langs den weg loopeide voorbij de hofstede genaamd Des Moutons , tot aan en als dan langs den weg naar Zandvoorde . tot aan eene steenen Kapel - « sande ter regter zijde van dezen weg;'en verder', langs den weg loopende voorbij het kasteel van Zandvoorde , naar en tót aan het dorp Zandvoorde.

Van daar langs den weg , tnsschen de roode Herberg ( Cabaret rouge) en de kapel doorgaande , als mede loopende voorbij. hét kasteel van Hollebeke naar en tot aan het dorp van dezen naam; en van dit dorp , langs den Sterteweg. tot aan de herberg 3e Stérte genaamd en gelegen aan den grooten weg van Waesteii ( arncton) naar Tperen.

Van daar dwars over dezen .grooten weg, tot asto en alsdan langs den weg . leidende van denzelven tot aan den grooten weg van Me essen (MessineiJ■; voorts dwars over laatstgemelden grooten weg * tot aan en w :ders langs den weg, leidende naar hot dorp ... ijtschaete ( welk dorp regts en in het vrije: territoir blijft) ; en van dit dorp , langs den aardenyeg, tot aan het