is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsmede de gebouwen met derzelver erven, tot waaraan, waarop , waardoor, of waarvan , de linien loopen,zijn begrepen in het tnvrijc territoir, voor zoo verre daaromtrent geene speciale uitzonderingen hiervoien zijn gemaakt.

Art. 4.

Binnenlandsche schepen, die de plaats hunner destinatie kunnen bereiken , zonder het onvrije territoir aantedoen , zullen , wanneer zij, om de haven of het vaarwater hunner bestemming in te komen, door omstandigheden van weer of wind, verpligr zijn een klein gedeelte van het onvrije territoir te raken, deswege niet worden bemoeijeiijkt.

Onze Staatsraad, Directeur - Generaal der In- en Uitgaande Regten en Acc'jnsen, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit? hetwelk in het staatsblad zal worden geinsereerd.

Gegeven te Brussel, den 14 Juni 1819.

WILLE M.

Van wege den Koning ,

J. G. he Meij van Streefkerk.