is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

(N°. 39») B E SLUIT van den zijlen juni 13r9 ^ aamvijzcncle de kantoren van in- en uitklaring, ontvang en van expeditie t de ligtingsplaatsen en de routes of heerebanen, voor /«- enJJitgaande Rtgtert en Accijnscn, ingevolge dt wet van den inden mei 1819, (staatsblad n°. 20.)

Wij WILLE m, bij de gratie Gods, Koning de*. Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau , GrootIIertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op de voordragt van Onzen Staatsraad, DirecteurGeneraal van de In- en Uitgaande Regten en Accijnfen;

Hebben befloten en bed uiten :

Art. I.

r.ij de invoering der wet van den iaden mei 1819, op den ophel van de In-en Uitgaande Regten

A en