is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de directie van Overijssel:

tc Holtheme, Vecnebrigge en Glanenbrugge.

In de directie van Gelderland:

te OlJenkotten, Baboe rik, Lobith en Berg-en-Daal.

In dc directie van limburg; :

aan de Barrière van Venlo op dtn grooten weg «aar Wezel, aan de Barrière van Venh op den grooten weg naar Keulen en te Locht.

In de directie vau luik:

tc Henri-Chapelle en Francorehamp.

In de directie van Luxemburg:

aan de Baraqt/e van Behault, te Wasserbillig, Sc hengen , F ris ruige, Aubange , Virton en de hois'ede genaamd de Windmolen.

In de directie van namen:

te Heer en le Gué el' IIons sus.

In de directie van Henegouwen:

te Bots- Bout don, Qjtiévrain , Bonseeours, Ilertai;:} en Espain.

In de directie van westvlaanderen:

te Me enen, Roesbrt/gge en Adinkcrke.

Blij Kilde de uitvoer, te lande rn langs de rivieren,

vaa