is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de directie van noordhollanb en utrecht

te Muiden en Utrecht.

En voorts, in alle de verdere fteden en plaatfen, zoo in de voormelde als alle de overige directien, hiervoren opgenoemd als de zoodanigen in welke, kantoren van ontvang der regten van over zee inkomende en uitgaande goederen, gevestigd zullen wezen.

5°. KANTOREN VAN ONTVANG DER REGTEN VAN INEN- UITVOER WEGENS DE GOEDEREN EN VOORTBRENGSELEN VAN DEN GROND , HERKOMSTIG VAN HET ONVRIJE TERRITOIR , OF BESTEMD VOOR HET VERTIER EN DE BEHOEFTE DER INGEZETENEN VAN HETZELVE,

In de directie van limburg:

te Tc gelen , Reuver, iSwalmtn, Herkenbosch, Roskam , Sustcren, Schinveld en Bocholtz.

In de directie van luiic:

te Cemenieh en Trois-Bourdons.

In de directie van Luxemburg:

te Petit-Ilier, Handen, Diekirch, Musson, Signeux, Ciroi/ville, Villers- DcyanI'Qïval, Florttv yilie, Muno en Sugny.

Ia