is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

l\°. 40.) BESLUIT van den 26sten Juli 1819, omtrent de gedaante, stof en samenstelling der Nederlandsche Ellen , der— zelver veelvouden en onderdeelen.

Wij, WILLEM, bij de gratie Gods, Koning- der Nederlanden , Prins van Orakje-Nassatj , Groot - Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Willende voorzien, ingevolge de wet van 21 Augustus *1816, en ons Besluit van 29 Maart 1817, 11°. 17, in lietgeen liet vervaardigen der Nederlandsche ellen betreft ;

Op liet rapport van onzen Minister van Binnenland— sclie Zaken, van den 26ften Juni 1819, B 72, n°. 110;

Den B.aad van State gelioord, liebben besloten en besluiten :

Art. 1.

De Nederlandsche ellen ( mètre ) ten algemeenen gebruike geschikt zullen zijn, houten of ijzeren, of koperen ellen , naar ieders keuze.