is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze echter zullen slechts , of in tweeën, of in vieren , «f in vijven gevouwen mogen worden, dat is , zij zullen bestaan of uit twee, of uit vier, of uit vijf stukken van 5 palmen, van 2 i palm, of 2 5 duimen en uit stukken van 2 palmen, of 20 duimen en uit geene andere.

Art. 12.

De gemelde gevouwen ellen , uit hout gemaakt wordende, zullen gemaakt worden , uit dat soort van gekloofd palmhout, waaruit men gewoon is, maatstokken te vervaardigen , of uit ander hardhout, en aan beide de einden , met een schoen voorzien zijn. Zij zullen verdeeld moeten worden in palmen , duimen, en in strepen ; en die verdeelingen zullen door cijfers worden aangewezen, die het getal der duimen zullen aanduiden , gelijk in art. 9 gezegd is.

Art. i3.

De gevouwen Nedei'landsche ellen, in art. 11 en 12 vermeld , zullen niet tot meten van stoffen mogen gebruikt worden.

Art. 14.

Geene andere onderdeelen van de Nederlandsche elle zullen mogen gebruikt worden dan de volgende :

i°. Halve ellen, het zij uit ijzer, koper of hout, het zij uit een stuk, het zij gevouwen in twee stukken (doch niet in meerdere ) ieder van 25 Nederlandsche duimen. Indien gemelde halve ellen van hout zijn, zullen zij uit zeer droog of hard hout , en de gevouwene uit geklooid palmhout vervaardigd, en aan beide einden met schoenen voorzien zijn. De verdeeling zal zijn die der heele ellen*