is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2*. Dubbele palmen (of dubbele decimetres), bet zij uit een stuk, liet zij gevouwen in twee stukken, ieder Tan eene palm, door een scharnier aan elkander verbonden.

5°. Enkele palmen uit een stuk.

De dubbele en de enkele palmen zullen vervaardigd Worden uit koper, of uit palmhout, of uit ivoir; de verdeeling zal zijn in duimen, en al de duimen in strepen, de cijfers zullen de duimen aanduiden, in iedere duim zal de vijfde streep langer zijn dan de overigen, ter beter^ onderscheiding.

De dubbele of enkele palmen, uit een stuk gemaakt, zullen de gedaante hebben, of van een liniaal, of van eene driekantige prisma of zuil.

Art. 15.

Geene andere veelvouden der Nederlandsche ellen zullen in gebruik mogen zijn dan de dubbele elle en het vijfvoud der elle.

De dubbele ellen mogen gemaakt worden uit ijzer, uit Voper of uit hout, het vijfvoud der elle zal uit hout gemaakt voorden.

De dubbele elle en het vijfvoud der elle, beide in hout, zullen vervaardigd worden uit goed hout, behoorlijk geverwd , of geolied , teu einde minder door vochtte Worden aangedaan.

De gedaante voor beide zal zijn die van eene lat, voor de dubbele elle tusschen de 18 a 20 streepen dik, en tu*schen de 25 i 5o streepen breed: voor het vijfvoud vaa