is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de elle, tusschen de 25 a 3o streepen dik, en 35 &4o stree-? pen breed, Beide zullen met een opeiisclioen aan beide einden voorzien zijn , welke voor de dubbele elle twee Nederlandscbe duimen of 20 streepen, en voor liet vijfvoud der elle 4o streepen lengte zal hebben.

De dubbele elle zal verdeeld zijn in ellen, palmen en duimen; het vijfvoud in ellen en palmen, doch de eerste el ook in duimen, de verdeelingen zullen behoorlijk in-* gesneden zijn, en de insnijdingen met andere verwen, dan waarmede de ma^t zelve overtogen is, kennelijk gemaakt worden.

De verdeelingen zullen door cijfers aangeduid worden , te weten op de dubbele el : de ellen door grootere cijfers 1 en 2 : de palmen doov kleiner 1, 2, 3, enz., en voor de duimen zal de vijfde duim door eene langere lijn aangeduid worden; voor liet vijfvoud der ellen, zullen de elle door grootere, en de palmen door kleinere cijfers worden aangewezen. In beide de veelvouden zullen de verdeelingen op de twee tegenovergestelde vlekken der breedte in-* gesneden worden.

Art. 16.

Op iedere lengte maat, uit welkestoffe ook vervaardigd, jsal de naam ingesneden , ingeprent, of ingebrand worden op de volgende wijze ;

Nederlandsche elle ( mètre )« Dubbele Nederlandsche elle ( 2 mètres) Vijf Nederlandsche ellen(5 mètres ). Nederlandsche (of bij verkorting, Nederlandsche palm ( décimètre). Dubbele Nederlandsche palm ( 2 decimetres Nederlandsche (of bij verkorting, Nederlandsche halve el (5 mètre),