is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene el "uitmaken, door eenen grooteren ring verbonden worden , om te gemakkelijker bet getal der ellen te kunnen onderscheiden. Van vijf tot vijf ellen , en dus van tien tot tien schakels zal de gemelde ring met een dwarsbalkje voorzien zijn ; doch de grootere ring, die de tiende el met de elfde el , of de twintigste schakel met de een-en—twintigste verbindt, zal met een veerige liaa'k voorzien zijn, om de ketting aldaar te kunnen afbreken, en tot eene ketting van tien ellen, of eene Nederlandsclie roede te kunnen verkleinen.

De handvatten, die aan beide de einden van den ket— ting zijn, zullen in het midden met een ring voorzien zijn, waarin wikken of stokken tot liet rigten van de ketting gestoken worden, zoo dat de lengte van de eerste en van de laatste schakel tot de middelpunten dier ringen moeten geteld worden$ en de lengte van de gelieele ketting, of van 20 ellen gerekend moet worden te zijn begrepen, tusschen de middelpunten dier beide ringen.

Art. 20.

Indien er gedurend.e den tijd, dat. de provinciën dezes Rijks onder het fransch gouvernement gestaan hebben , mètres ( nu Nederlandsclie ellen), demi mètres, (halve Nederlandsclie ellen ) 5 dccimètres , (palmen) 5 doublé décimetres, (nu dubbele palmen)3 doublé mètres (nu twee •Nederlandsclie ellen); demi décamètre, (nu vijf ellen of halve Nederlandsclie roeden), en in de gedaante van kettingen, dècametres , (of tien Nederlandsche ellen, of eene Nederlandsclie roede of doublé décamètres); ^1 wee roeden) bestaan hebben, zullen dezelve in gebruik mogen blijven ,