is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N • 45. ) BESLUIT vanderj. nie» Augustus 1819

houdende bepalingen ter voorkoming van misbruiken b'j het uitoefenen van het Hc« t van Collatie of van benoeming tot Pre— d1 kantsp laats en.

W11 WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertqg van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gehoord de voordragten van den Directeur-Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz., van den 15 Februari 1819, n°. £2 en «a» Maart daar aan volgende, 11'• omtrent eene in de provincie Groningen plaats hebbende verkeerde en tot vde misbruiken aanleiding gevende gewoonte, volgens welke het regt van collatie of van benoeming tot predikants plaatsen op zich zelf en afgezonderd van den grondeigendom, titels of bezittingen waarop hetzelve rust, als een voorwerp van tondel wordt beschouwd, verkocht en tot eene financieel® speculatie vernederd, of ook tot bevordering van bloedverwanten aangewend.

Gezien het rapport van de commissie uit den Raad van State voor de zaken van den Hervormden Eredienst, in dato Maart 11., n°. 25 en 26.