is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

(N\ l^Qt ) BESLUIT van den '28stcn Augustus i 81 g ^ houdende s!raj bepalingen tegen het vernielen, afzeilen o. doen ajdrijven van Bakert en Tonnen.

Wij WILLEM , bij de gratie Gods , Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Overwegende liet groot belang , hetwelk er voor de scheepvaart iu gelegen is, dat gewaakt worde voor liet behoud dei- in de onderscheiden zeegaten en op de stroomen en rivieren geplaatste haken en tonnen ; en in ervaring gekomen zijnde hoe dezelve dikwijls, het zij dan met moedwil, het zij uit onachtzaamheid vernield, en van hare repen of touwen afgezeild en afgedreven worden ;

Gezien de voordragten van Onzen Minister voor de Marine ;

Gelet op het rapport van Onzen Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën ;

Gelet op de adviezen van Onzen Minister van Justitie;