is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK. DER NEDERLANDEN.

(TST°. /|6.) BESL UI T van den 4 September 18x9, houdende alteratie van § b, art. 2 van het Besluit van den 2Lst" Augustus 1818, ( Staatsblad n". 33 ) , waarbij eenige verordeningen omtrent beurt- en veerschepen zijn vastgesteld.

Wil WILLEM, bij de gratie GODS , koning der Nederlanden , Prins van Oranje-N ass vu , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien Ons Besluit van den 2i°te". Augustus 1818, (Staatsblad n°. 33) , houdende , ten vervolge van dat van den eersten Maart deszelven ja ars ( Staatsblad n°. 9) eenige verordeningen omtrent de beurt- en veerschepen in het Rijk, en speciaal liet onderdeel b, van deszelfs tweede artikel, waarhij « aan een enkel, of wel twee, doch Ion » hoogsten niet xneer dan drie particulieren of kooplieden, » wanneer deze, zich ten aanzien der verzending eencr » of meerdere partijen goederen, naar eene bestem e « plaats op welke eene beurt of veer aanwezig is, on» derling verstaan, geoorloofd wordt, om zich daartoe » van zoodanige schepen of vaartuigen te bedienen, av: » zij daartoe zullen verkiezen te gebruiken , en zulks on» » der de daarbij breeder omschrevene bepalingen; »