is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondervragingen > debatten en vonnissen 9 van de taal dos lands ie bedienen , zonder dat de partijen eene vertaling van stukken of bescheiden, in die taal opgesteld, zullen kunnen vorderen , en worden de genoemde Autoriteiten uitgenoodigd zicli bij voorkeur van die taal te bedienen, wanneer dezelve door Regters , partijen en getuigen verstaan wordt.

Art. 5.

Te rekenen van den eersten Januari 1823 zal in de opgenoemde provinciën Limburg , Oost - Vlaanderen , TV est-Vlaanderen en Antwerpen geene andere taal dan de taal des lands, voor de behandeling van openbare zaken , erkend of gewettigd zijn, en zullen dus alle administrative, financiële en militaire Autoriteiten, Kollegien of Ambtenaren , zonder onderscheid , zich 111 alle zaken, tot hunne ambtsverrigtingen betrekkelijk, van dat tijdstip af, bij uitsluiting, van de landtaal moeten bed ienen.

Art. 6.

Dc provinciën Zuid-Braband, Luik , Henegouwen , Namen en het Groot-Hertogdom Luxemburg zijn onder dit Besluit niet begrepen; dych behouden Wij Ons voor, de bepalingen daar van bij bijzonder Besluit nader uittestrekken :

i°. Tot die plaatsen en gemeenten van Zuid-Braband, waar het Ons bij nader onderzoek blijken zal , dat de vlaamsche taal de landtaal is;

20. Tot die plaatsen en gemeenten der overige provinciën, welke bevorens met andere provinciën zijn veree-