is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze Minister yan Binnenlandsche zaken is belast met de executie van bet tegenwoordig besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven te Laken , den 28 September des jaars 1819, en van Onze Regering het zesde.

WILLEM.

Van wege den Koning, J, G, de Met va» Streefkerk,