is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

CN°. 540 BESLUIT van den 28'sten Octöber

181 g, houdende maatregelen tot wering der kwade praktijken in de bereiding en den handel van Meekrap.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning ©er Nederlanden, Prins van Oranje - IS assau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz., enz., ei\z.

In aanmerking nemende , dat de wetten van 7 .-Maart 1806 en 9. Februari 1808 , houdende bepalingen tot Wering van bedrog in de bereiding en den handel van meekrap , door omstandigheden , welke als gevolgen der meermaals veranderde orde van zaken moeten beschouwd. Worden, thans niet meer worden in acht genomen, en dat daardoor de roem der binnen en buiten 'slands voor deugdelijk erkende Nederlandsche meekrap grootelijks zoude kunnen benadeeld worden;

A Gu~