is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geenszins bevolen worden, zal in alle gevallen , Vraar,ii, uit hoofde Aan verschil over eene geleverde aoeveelheid eene hermeting gelischt wordt, deze ïermeting. met geeiie andere maat f dan met de 'icifoe. JS ederland&che mudde ( demi - h&ctolitre ) irt. 8 , mogen verrigt worden, en geene liermcting r,»l gelden, ten zij het door behoorlijk proccs-verjaal blijke , dat dezelve werkelijk met de halve Nelerlandsche mudde verrigt is.

Art. 12.

ï«. Er zal ook eene maat mogen vervaardigd worden , die het honderdvoud zijn zal van den Ncderlandschen kop , zij zal den naam dragen van Neder/andsche mudde (liectolitre) en die afmetingen hebben, welke in de , bij dit besluit ircvoc^dc tnbel, onder i.'> aangeteekend staan. De maat zal met stijl en brug, ijzeren randen, banden en handvatsels, even als de halve mudde (art. 3) , voorzien zijn. Zij zal echter nimmer hij regterlijke metingen of hermetingen. gebruikt worden, alwaar de halve Nederlandsche mudde de grootste gebruikelijke maat zijn zal.

Art. 15.

Op iedere maat zal met duidelijke letters de naar» worden ingesneden of ingebrand, te weten. zvo ïioodig met verkortingen:

Nederlandsche kop (lil re ).

Hal-