is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fendsche madde (hectolitre) van liet onderzocht graan zal wegen, zullen zijn: voor de' 'schalen van 1 Nederlandsche kop , het Nederlandsch lood (clécagranunu) , voor de schalen van \ Nederlandsche kop, het halve Nederlandsch lood.

Voor de schalen van één maatje, het Nederlandsch wigtje (gramme).

Voor de schalen van twee maatjes, het dubbel wigtje.

Art. 20.

liet stel geyvigten, bij iedere schaal te voegen, zal bestaan uit stukken van 4o , 5o , 20 , io, 5, 4, 5 , 2 , 1, | eenheden, welke gewigten respeetileüjk met de getallen 4o , 3o, 20, 10, 5, 4, 5,2, 1 , | en bovendien met de letters gg (de eerste van de woorden graan-gewigt, doch met een voegstreep tusschen beide (aldus g-g) bestempeld zullen worden.

Deze gewigten zullen de gedaante hebben van cilinders , doch om gemakkelijker opgetild te kunnen worden, van boven met randen voorzien zijn, of van vierkante plaatjes naar derzelver grootte.

Art. 21.

De oorspronkelijke standaards van de graanmaten, in dit besluit vermeld, zullen door eene kommissie uit de Eerste KJasse van het Koninklijk Nederlandsch

Iu-